ประกาศแจ้งเปลี่ยนชื่อทีม aminoVITAL-Nich Cycling Team


February 02, 2021

2 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศแจ้งจากบริษัท อายิโนะโมโต้ะ ประเทศไทย ผู้เป็นตัวแทนจำหน่ายเจล aminoVITAL ประเทศไทย ได้เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนทีม Nich Cycling Team อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

จึงขอแจ้งให้ทราบว่า ชื่อทีมเดิม ในปี 2563 คือ Nich-La Vela Cycling Team ได้เปลี่ยน ชื่อเป็น  aminoVITAL-Nich Cycling Team  ในFanpage ทางการคือ https://www.facebook.com/nichcyclingteam นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ฝ่ายการตลาด บริษัทอายิโนะโมโต๊ะ ประเทศไทย
และ บริษัท นิช ไซคลิ่ง จำกัด